Interne beheersinstrumenten

Woonbedrijf hanteert een stelsel van interne beheersinstrumenten. Deze stellen onze organisatie in staat om enerzijds inzichtelijk te maken waar de resultaten achterblijven bij de doelen en om daar op bij te sturen. Anderzijds gebruiken we een set van instrumenten om invulling te geven aan de administratieve organisatie en voor interne controle.

Voor het sturen van de organisatie maken we gebruik van geautomatiseerde periodieke managementinformatie. Dit wordt gebruikt door zowel het management, de directie als de Raad van Commissarissen. Hiermee is geborgd dat alle lagen in de organisatie met dezelfde informatie werken en op dezelfde doelen sturen.

De mate van het inzetten van beheersinstrumenten wordt ingegeven door onze kernwaarden (eigen verantwoordelijkheid, respect, verbindend en resultaat).

Onze visie is dat de beheersing begint bij de cultuur van de organisatie en niet bij instrumenten. Dat nemen we bij de inzet van beheersinstrumenten als uitgangspunt.