Asbest

Asbest werd tot 1993 regelmatig gebruikt als bouwmateriaal. Asbest bestaat uit hele kleine vezels die gevaarlijk kunnen zijn als ze vrijkomen. Bijvoorbeeld door boren en zagen. Is jouw Woonbedrijf-huurwoning gebouwd voor 1994 en wil je gaan klussen? Neem dan eerst even contact op om te controleren of je met asbest te maken kunt krijgen.

Losgebonden en hechtgebonden asbest

Er bestaan twee soorten asbest: losgebonden asbest en hechtgebonden asbest. Beide vormen van asbest kunnen gevaarlijk zijn als de vezels loskomen. De GGD kan je meer informatie geven over de risico's voor je gezondheid.

Bij losgebonden asbest zijn de vezels niet of nauwelijks vastgezet in het basismateriaal. Denk aan vinylzeil en leidingisolatie. De vezels raken gemakkelijk los als het materiaal beschadigd raakt.

Bij hechtgebonden asbest zijn de vezels wel stevig vastgezet in het basismateriaal, bijvoorbeeld bij golfplaten en asbestcement. Hechtgebonden asbest komt alleen los door bijvoorbeeld boren, zagen en hakken.

Waar kan asbest zitten?

Woon je in een woning van vóór 1994? Dan kan er nog asbest gebruikt zijn bij de bouw. Soms kun je asbest duidelijk herkennen. Maar het kan bijvoorbeeld ook verwerkt zijn in ander materiaal, zoals beton. Vraag daarom voor je gaat klussen bij ons na of er asbest in je woning zit. Dat kan door ons een bericht te sturen via ons contactformulier. Verwijder asbesthoudende materialen nooit zelf, maar neem contact met ons op. Asbest moet altijd in opdracht van Woonbedrijf worden verwijderd.

Wat doet Woonbedrijf

Wij weten in grote lijnen in welke woningen asbest zit en waar dat zit. Als dit voor direct gevaar zorgt, zorgen wij dat dit wordt verwijderd. Is er geen direct gevaar, dan zorgen we later dat we de materialen verwijderen.

Soms hebben bewoners zelf asbest gebruikt bij het klussen in de woning, zonder dat wij dit weten. Voor de veiligheid wordt dit altijd in opdracht van Woonbedrijf verwijderd. De kosten zijn voor ons.