Persoonlijke gegevens: BSN

Ga je een woning bij ons huren? Of verandert er iets in je situatie? Dan hebben we wat persoonlijke gegevens nodig. Denk aan inkomensgegevens en uittreksels uit het bevolkingsregister. Maar er zijn ook gegevens die we niet nodig hebben en die je niet met ons hoeft te delen, zoals je burger servicenummer (BSN). Wij leggen het uit.

Persoonlijke gegevens

Om een woning van Woonbedrijf te huren of om een wijziging door te voeren zijn er wat persoonlijke gegevens van je nodig. Bij de meeste persoonlijke gegevens staat je BSN vermeld. Een nummer dat wij niet nodig hebben en wat je niet met ons hoeft te delen.

BSN

Iedereen die in Nederland woont en ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen heeft een BSN. Dit is een uniek persoonsnummer. Deze is met name bedoeld voor contact met de overheid. Voorheen heette dit het sofinummer.

Het BSN mag alleen gebruikt worden als dat wettelijk is bepaald. Denk aan zorgverleners als huisartsen en zorgverzekeraars. Je persoonsgegevens worden daarmee sneller en foutloos uitgewisseld.

Je BSN is aan jou persoonlijk toegewezen en hoef je ons niet door te sturen als wij om gegevens vragen. Sterker nog, wij mogen dit nummer niet in onze administratie hebben. Dit is vertrouwelijke informatie.

Waar vind je het BSN?

Je BSN staat op je paspoort, ID-kaart, rijbewijs, zorgpas en salarisstroken. Is je paspoort of ID-kaart vóór 2014 uitgegeven? Dan staat het BSN op de voorkant. Op paspoorten en ID-kaarten ná 2014 staat het BSN op de achterkant.

Voorkom het delen van vertrouwelijke informatie

Om te voorkomen dat je vertrouwelijke informatie met ons deelt is het noodzakelijk dat je BSN niet zichtbaar is op documenten die wij van je ontvangen. Een paar tips:

  • maak je met je telefoon een foto van je ID-kaart of paspoort? Download dan de app ‘KopieID’ van de Rijksoverheid. Met deze app maak je veilig kopieën van je documenten. Je kan hier gegevens doorstrepen die wij niet nodig hebben, zoals je BSN. Ook kun je een watermerk toevoegen en de kopie direct versturen of printen. Je vindt de app in de Apple store of de Google Play store;
  • wil je de kopie van je ID-kaart of paspoort via je computer versturen? Met een bewerkingsprogramma zoals Paint kun je gemakkelijk gegevens doorstrepen. Dit doe je door middel van de kwast of het penseel of je zet een gekleurd rechthoekje over de gegevens heen.