Integriteit

Een gift aannemen van een samenwerkingspartner, als bedankje voor je goede werk? Of privacygevoelige informatie delen in je netwerk om overlast op te lossen? Dit zijn vragen die te maken hebben met ‘integriteit’. Ieder heeft daar een eigen definitie van. Iets met principes, normen, vertrouwen of goed gedrag? Maar waar voor jou de grens ligt, ligt die voor een ander misschien al eerder. Of later.
Juist omdat iedereen integer handelen nét even anders invult, hebben we gedragsregels voor integer handelen opgesteld. Hierin staat wat Woonbedrijf integer gedrag vindt. Deze regels gelden voor iedereen: voor medewerkers van Woonbedrijf én voor medewerkers van leveranciers die in opdracht van ons werken.

Integriteit is voor ons heel belangrijk. We willen altijd op een goede en transparante manier handelen. Daarom stellen we ons altijd, bij wat alles wat we doen, de vraag: ‘Is dit de goede keuze of manier?’

We willen integriteit blijvend onder de aandacht brengen. Daarom krijgen onze medewerkers ‘dilemmatrainingen’ en hebben zij allemaal een verklaring ‘integer handelen’ ondertekend. Ook toetsen we kritische bedrijfsprocessen en zijn er controles om fraude te voorkomen.

Ondanks alle regels, trainingen en controles, kan het misgaan. Daarom hebben we een klokkenluidersregeling. Hierin staat hoe medewerkers misstanden kunnen melden en op welke manier de melder (ofwel de klokkenluider) beschermd wordt. Onze medewerkers kunnen misstanden ook melden bij de vertrouwenspersoon integriteit en het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties. Ook bewoners, leveranciers en belanghouders van ons kunnen hier zaken melden.

Een andere mogelijkheid is om de misstand te melden bij het Huis voor Klokkenluiders. Hier kun je ook terecht voor onafhankelijk, gratis en vertrouwelijk advies en ondersteuning.

Onze gedragsregels voor integer handelen (pdf)
Onze klokkenluidersregeling (pdf)