Veelgestelde vragen huur en betalen

Hieronder vind je de meest gestelde vragen en antwoorden over huur en betalen.

Ik maak me zorgen over de stijgende prijzen. Wat kan ik doen?

Maak je je zorgen over de stijgende kosten en vraag je je af wat je kunt doen? Of kom je door de hoge energieprijzen in de problemen met het betalen van de huur? Kijk dan hier voor meer informatie.

Wat is een huurdersorganisatie?

Een huurdersorganisatie is een vereniging of stichting die de belangen van een groep huurders vertegenwoordigt. Bijvoorbeeld voor een complex, wijk of gemeente. Een huurdersorganisatie heeft meer rechten op overleg dan een bewonerscommissie en mag bijvoorbeeld meepraten over het algemeen beleid van de corporatie of gemeente.

Stichting Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf (HVW) vertegenwoordigt alle huurders van Woonbedrijf. Wij overleggen regelmatig met de HVW over verschillende zaken waar veel of alle huurders mee te maken krijgen. Meer informatie en de contactgegevens vind je op de website van de HVW.

Woon ik in een sociale huurwoning?

In de Woningwet staat dat alle woningcorporaties hun woningen moeten verdelen in 2 soorten:

  • sociaal bezit. Deze woningen hebben bij de toewijzing een huurprijs van maximaal €763,47 (prijspeil 2022).
  • niet-sociaal bezit. Deze woningen hebben bij de toewijzing een huurprijs van meer dan €763,47 (prijspeil 2022). Hieronder valt ook ander bezit dan woningen. Zoals bedrijfspanden, garages en parkeerplaatsen.
Of een woning valt onder sociaal bezit, wordt dus bepaald door de huurprijs. Voor niet-sociale huurwoningen en ander bezit mogen wij een hogere huurverhoging vragen dan voor sociale huurwoningen.
Hoe wordt de huurprijs bepaald?

Alle informatie over de opbouw van de huurprijs vind je op de pagina opbouw huurprijs.

Heb ik recht op huurtoeslag?

Je kunt huurtoeslag aanvragen als je huur niet hoger is dan €879,66 (prijspeil 2024). Er wordt ook gekeken naar je inkomen. Op www.toeslagen.nl vind je meer informatie. Je kunt hier ook een proefberekening maken.

Verandert de streefhuur ieder jaar als de WOZ waarde stijgt?

De WOZ-waardering maakt inderdaad deel uit van de waardebepaling volgens het Woningwaarderinggstelsel (WWS). Dat is het puntensysteem om de maximale huurprijs te berekenen. Dit is best een ingewikkelde berekening. Als je hier meer uitleg over wil, kun je contact opnemen met Woonbedrijf.

Mijn buurman en ik hebben dezelfde woning. We betalen een andere huurprijs. Hoe kan dat?

Niet elke woning is hetzelfde. Er zijn soms kleine verschillen, die tot uiting komen in de waarde van de woning (het aantal WWS-punten) en dus de huurprijs. De huurprijs hangt ook af van het moment waarop het huurcontract is ingegaan. En de manier waarop we de huurprijs toen hebben berekend. Woonbedrijf mag in ieder geval niet meer vragen dan wettelijk is toegestaan. Daar houden we ons altijd aan.

Waarom, wanneer en hoe wijkt Woonbedrijf af van de percentages voor de streefhuur bij een sociale (70%) of vrije sector (90%) woning?

Dit doen we om te voorkomen dat er geen betaalbare huurwoningen meer beschikbaar zijn voor onze doelgroep. Woonbedrijf heeft bijvoorbeeld best veel ruime woningen. Als we hier iedere keer 70% zouden vragen, dan zijn veel van deze woningen onbereikbaar voor onze doelgroep. Vrije sector woningen willen we bereikbaar houden voor de middeninkomens.

Wat is passend toewijzen?

Alle informatie over passend toewijzen vind je op deze pagina.

Geldt er een minimaal of maximaal inkomen voor een huurwoning?

Alles over een minimaal of maximaal inkomen voor onze huurwoningen vind je op deze pagina.

Wat moet ik doen bij betalingsproblemen?

Wij helpen je graag, neem dus gerust contact met ons op als je de huur niet kan betalen. Je vindt alle informatie over huurachterstand op deze pagina.

Kan ik een betalingsregeling krijgen?

Op deze pagina kun je direct online controleren of je een betalingsregeling kunt afsluiten.

Wat is de brutohuur?

Als je de nettohuur en de service- en stookkosten bij elkaar optelt, dan krijg je het bedrag dat je iedere maand aan ons betaalt; de brutohuur.

Wat is de streefhuur?

De streefhuur is de huurprijs die wij eerlijk vinden voor jouw woning. Dit is wat we aan nettohuur voor een woning vragen. Voor een sociale huurwoning vinden we 70% van de maximale huurprijs eerlijk. Voor een vrije sector woning 90%. Gemiddeld rekent een woningcorporatie 72% streefhuur voor een sociale huurwoning. Sommige woningen worden te duur of goedkoop als we deze percentages volgen. In dat geval kan de streefhuur anders zijn. Betaal je de streefhuur nog niet? Dan werken we daar in kleine stapjes naar toe. Dit doen we met de jaarlijkse huurverhoging.

Hoe betaal ik mijn huur?

De manier waarop je de huur betaalt, kies je zelf. Je vindt alle mogelijkheden op de pagina huur betalen.

Hoe zeg ik mijn huur op?

De huur opzeggen doe je gemakkelijk via onze website. Je leest er alles over op deze pagina. Wil je meer uitleg? Kijk dan op de pagina Klik en Klaar.

Wat is een huurspecificatie?

Op een huurspecificatie staan alle zaken die je maandelijks aan ons betaalt. Je kunt deze zaken ook zien in Mijn Woonbedrijf bij Mijn betalingen of je kunt de huurspecificatie opvragen via het contactformulier.